Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Potilasannokset määritämme vaivattomalla ja luotettavalla tld-menetelmällä. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

blank
blank

Säteilytyötä tekevän työntekijän säteilyaltistusta seuraamalla tulee varmistua, ettei säädettyjä annosrajoja ylitetä. Toiminnan laadun ja laajuuden mukaan altistuksen seuranta tarkoittaa joko annostarkkailua tai työolojen tarkkailua.

 

Työntekijöiden säteilyannosten mittaamineen käytetään kehon pinnalla pidettäviä henkilökohtaisia annosmittareita eli henkilödosimetrejä. Tavallisen henkilödosimetrin lisäksi käytettävissä on sormi- ja silmädosimetri sekä neutronidosimetri. Dosimetrit toimitetaan asiakkaalle ja palautetaan Doseco Oy:lle postitse.

 


blank

Doseco Oy      PL 229, 40101 Jyväskylä      Tilauspalvelu 010 841 7000 (klo 9-11)       Y-tunnus: 1729880-0

blank

© Doseco - Design: mediataivas.com - Tekninen toteutus: Trival Oy